HACCP - SYSTEM ANALIZY ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI

Czas trwania filmu 18 minut; Nośnik DVD

System HACCP przedstawiono na podstawie technologii produkcji sera Gouda w zakładzie mleczarskim od momentu pozyskania mleka surowego od hodowcy poprzez laboratoryjną ocenę surowca, pasteryzację mleka w pasteryzatorach, proces koagulacji, obróbkę skrzepu i gęstwy serowej w kotle serowarskim.
Pokazano także dalsze procesy technologiczne przebiegające w solowni i dojrzewalni oraz laboratoryjną ocenę gotowego wyrobu i przygotowanie serów do dystrybucji.
W całym ciągu technologicznym omówiono i zaprezentowano jak funkcjonuje wdrożony w zakładzie system HACCP zwracając szczególną uwagę na monitoring krytycznych punktów kontrolnych CCP i punktów kontrolnych CP.

MONTAŻ RUSZTOWAÑ

Czas trwania 30 minut; Nośnik DVD


MURARZ- MURY JEDNOWARSTWOWE Z CERAMIKI PORYZOWANEJ

Czas trwania filmu 15 minut; Nośnik: DVD.

W filmie zaprezentowano technikę wykonywania przez murarza i pomocnika murarza ścian jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej na przykładzie realizacji dużego obiektu budowlanego.
Omówiono i pokazano:

  1. przygotowanie stanowiska pracy murarza,
  2. sprzęt do robót murarskich,
  3. środki ochrony osobistej,
  4. materiały i ich transport,
  5. elementy muru wraz z kotwieniem do słupów,
  6. technikę pracy murarza i pomocnika z uwzględnieniem zagadnień bhp.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI OBUWIA

Czas trwania 18 minut ; Nośnik DVD

PIEKARZ

Czas trwania 12 minut ; Nośnik DVD

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Czas trwania filmu 20 minut;Nośnik : DVD

MASAŻ KLASYCZNY

Czas trwania filmu 29 minut; Nośnik : DVD


KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA

Czas trwania filmu 32 minuty; Nośnik : DVD