Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą filmów dla firm kursowo-szkoleniowch. Ofrerta została podzielona na 5 działów:

DLA OPERATORÓW; BHP I P.POŻ; SPAWANIE; MECHANIKA POJAZDOWA; POZOSTAŁE.

Prosimy także o zapoznanie się z ofertą wycieczek po Ojcowskim Parku Narodowym na www.OjcowskiParkNarodowy-wycieczki.pl

Dział Obsługi Klienta Wytwórnia Filmów VIVERE tel.12 35 65 901 kom. 790-790-781; e.mail : biuro@filmoteka.edu.pl


KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNŚNIKOWYCH

Czas trwania filmu 32 minuty; Nośnik : DVD

Film przeznaczony jest dla Ośrodków Kursowych prowadzących szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych zgodnie z nowymi obowiązującym wymogami .

W filmie zaprezentowano :

 1. Typy wózków jezdniowych
 2. Budowę wózków jezdniowych w tym: zespoły mechaniczne, elektryczne, wyposażenie kabiny kierowcy, urządzenia sygnalizacyjne, ostrzegawcze, urządzenia zabezpieczające w układach hydraulicznych i elektrycznych
 3. Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu.
 4. Wybrane zagadnienia z ładunkoznawstwa.
 5. Naukę jazdy i manewrowanie osprzętem .

KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Czas trwania filmu 40 minut; Nośnik : DVD
Film przeznaczony dla osób kształcących się na kursach "Operatorów Wózków Jezdniowych".

W filmie zaprezentowano budowę zewnętrzną i wewnętrzną wózków wysokiego składowania z napędem elektrycznym, technikę pracy-operatora na przykładzie nowoczesnego magazynu wyposażonego w 5-cio poziomowe regały.

W nauce praktycznej pokazano transport poziomy i pionowy ładunków w tym ich podejmowanie i składownia na różnych poziomach regałów.

KONSERWATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Czas trwania filmu 31 minut; Nośnik : DVD

W filmie zaprezentowano konserwację wózka jezdniowego, wykonaną przez uprawnionego konserwatora, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową wózka. W ramach wykonanych przez konserwatora czynności pokazano między innymi: sprawdzenie stanu technicznego ogumienia, zamocowania kół, funkcjonalność systemów sterowania osprzętem, sprawność hamulców wraz z próbami hamowania na równym podłożu oraz pochylni, stan zużycia łańcucha mechanizmu podnoszenia, zębów wideł wraz ze stosownymi pomiarami, testy podnoszenia i opadania bez używania ciężaru, maksymalny wysięg wózka , próbę szczelności siłowników przy minimalnym ciężarze, sprawdzenie wszystkich płynów eksploatacyjnych, szczelność instalacji gazowej wraz z zamocowaniem butli, funkcjonalność przesuwu bocznego, poziom i gęstość elektrolitu w akumulatorze, stan przewodów hydraulicznych, pełne smarowanie poszczególnych elementów wózka oraz wpis wykonanej konserwacji- przeglądu do księgi konserwacji wózka jezdniowego.

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH SPECJALIZOWANYCH

Czas trwania filmu 21 minut; Nośnik : DVD

Film zrealizowano przy współpracy z firmami: SKANSKA S.A oraz RAMIRENT S.A.

W filmie zaprezentowano wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem nazywane potocznie ładowarkami teleskopowymi, używane do wykonywania transportu bliskiego przy wykorzystaniu różnego typu osprzętu roboczego. Pokazano w sensie praktycznym zasady bezpiecznej pracy wózkami, czynności operatora wykonywane przed podjęciem pracy a także w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu. Omówiono odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej operatora niezbędne do wykonywania pracy. Pokazano na czym polega praca operatora na nowoczesnym placu budowy oraz jego współdziałanie z innymi pracownikami wykonującymi konkretne prace budowlane.Wyjaśniono pojęcia stateczności wzdłużnej i przechyłu poprzecznego wózka. Omówiono poszczególne układy i mechanizmy wózka oraz ich pracę zarówno bez ładunku jak i z ładunkiem. Pokazano jakie zagrożenia mogą wystąpić w trakcie transportu różnych ładunków.

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Czas trwania filmu 51 minut; Nośnik : DVD

W filmie zaprezentowano i omówiono zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie operatora wózków jezdniowych.
Zwrócono szczególną uwagę na :

 1. stateczność wózków
 2. wytrzymałość elementów nośnych
 3. szczelność poszczególnych układów
 4. ogumienie
 5. rodzaje napędów
 6. urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne
 7. aspekty hamowania i kierowania
 8. prawidłową obsługę akumulatorów i butli gazowych
 9. stertowanie ładunków

WÓZKI JEZDNIOWE- BADANIE DOZOROWE UDT

Czas trwania filmu 37 minut; Nośnik : DVD

Film powstał przy ścisłej współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego – Oddział w Krakowie.

W filmie zaprezentowano bardzo dokładnie przebieg całego badania dozorowego – odbiorczego wózka jezdniowego podnośnikowego przeprowadzonego przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie stosownymi przepisami.

Zwrócono szczególną uwagę na : próby statyczne i dynamiczne wózka a także próby układu hydraulicznego i hamulca postojowego przy wykorzystaniu specjalistycznych przyrządów .

Film przeznaczony jest do wykorzystania podczas kursów dla Operatorów i Konserwatorów Wózków Jezdniowych.

PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

Czas trwania filmu 50 minut; Nośnik DVD

W filmie zaprezentowano szeroką gamę podestów, przedstawiając ich budowę, obsługę operatorska oraz przeznaczenie. Oglądając niniejszy film kursant w czasie 50 minut zapozna się z najnowszymi typami podestów :

 1. nożycowych,
 2. teleskopowy na podwoziu przyczepy,
 3. specjalistycznych z napędem gąsienicowym,
 4. przegubowych i teleskopowych na podwoziu samochodowym,
 5. przegubowych i przegubowo-teleskopowych z napędem elektrycznym,
 6. przegubowych i przegubowo-teleskopowych z napędem spalinowym

KOPARKOŁADOWARKI

Czas trwania filmu 35 minut; Nośnik : DVD

Film przeznaczony do kursu operatora maszyn ziemnych . Zaprezentowano koparko-ładowarkę firmy TEREX - rok produkcji 2007, omówiono budowę zewnętrzną i wewnętrzną, czynności operatora, cykle robocze osprzętem koparkowym i ładowarkowym .

KOPARKI KOŁOWE

Czas trwania filmu 30 minut; Nośnik : DVD

W filmie zaprezentowano jednonaczyniowe hydrauliczne podsiębierne koparki.

Pokazano i omówiono :

  • budowę zewnętrzną,
  • budowę wewnętrzną,
  • czynności wykonywane przez operatora w poszczególnych etapach pracy,
  • pokaz praktyczny.

KOPARKI GĄSIENICOWE

Czas trwania filmu 30 minut; Nośnik : DVD

W filmie zaprezentowano jednonaczyniowe hydrauliczne podsiębierne koparki.

Pokazano i omówiono :

 • budowę zewnętrzną,
 • budowę wewnętrzną,
 • czynności wykonywane przez operatora w poszczególnych etapach pracy,
 • pokaz praktyczny.

ŁADOWARKI

Czas trwania filmu 22 minuty; Nośnik DVD

Film przeznaczony do kursu operatora maszyn ziemnych.
Zaprezentowano ładowarkę jednonaczyniową firmy HUTA STALOWA-WOLA - rok produkcji 2007, omówiono budowę zewnętrzną i wewnętrzną, czynności operatora, cykle robocze osprzętem ładowarkowym .

WALCE DROGOWE

Czas trwania filmu 28 minut; Nośnik : DVD

Film przeznaczony do kursu operatora maszyn drogowych. Zaprezentowano walce firmy AMMAN (stalowy i gumowy), omówiono budowę zewnętrzną i wewnętrzną, czynności operatora .


ŻURAWIE BUDOWLANE

Czas trwania filmu 30 minut; Nośnik: DVD

HDS-ŻURAWIE PRZEŁADUNKOWE

Czas trwania filmu 33 minuty; Nośnik: DVD

SUWNICE

Czas trwania filmu 33 minuty; Nośnik: DVD


OPERATOR KOTŁÓW PAROWYCH

Czas trwania filmu 12 minut; Nośnik: DVD